RODO - obowiązek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Magnet-Avolt Piotr Szepczyński ul. Klonowa 6, 05-152 Kazuń- Bielany.

2.  Inspektorem ochrony danych w Magnet-Avolt Piotr Szepczyński ul. Klonowa 6, 05-152 Kazuń Bielany jest Pan Piotr Maciej Szepczyński magnet-avolt@wp.pl, tel. 501372171)

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją Państwa zamówień lub świadczeniem naszych usług.

4.  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Urzędy Państwowe i Instytucje lub firmy zgodnie z zawartą umową tylko w celach wymienionych w pkt.3.

5.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.

6.  Państwa dane osobowe będą przechowywane do odwołania.

7.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na  zgodność  z prawem.

8.  Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do GIODO/PUODO gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.  Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bez podania danych nie jest możliwa realizacja zamówień a także oferowanie naszych usług.

10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Na podstawie art.  32 ust. 1pkt 7 ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację jak również - na podstawie art. 32 ust. 1   pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w  celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.