Nasze Usługi


WIERCENIE OTWORÓW

Wykonujemy bezudarowo i bezpyłowo otwory w betonie o średnicy maksymalnie 650 mm.

CIĘCIE BETONU

Wykonujemy cięcie betonu piłą ścienną. Wycinamy ściany, stropy, okna, drzwi, posadzki. Maksymalna grubość betonu 75 cm.

WZMACNIANIE KONSTRUKCJI TAŚMAMI WĘGLOWYMI

Naprawiamy i wzmacniamy konstrukcje betonowe taśmami i matami z włókien węglowych.

KUCIE BETONU

Przy pomocy ręcznych młotów udarowych wykonujemy kucie betonu, cegły itp.

WKLEJANIE KOTEW CHEMICZNYCH

Kotwy chemiczne działają na zasadzie adhezji, czyli powierzchniowego łączenia się dwóch substancji. Wykorzystanie sił adhezji, a nie sił rozporu w procesie mocowania sprawia, że kotwy chemiczne nie wprowadzają naprężeń do podłoża w momencie kotwienia.